แคทะเล Dolichandrone spathacea Schum

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bignoniaceae

ชื่อพื้นเมือง : แคทะเล

รายละเอียด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

แคทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 4-10 เมตร แตกกิ่งก้านน้อย เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้น เปลือกมีสีเทา มีช่องอากาศตามลำต้น ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้ามกัน ใบเป็นรูปหอกถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ขนาด 2.5 – 7 x 7-16 เซนติเมตร ผิวใบเรียบ ใบมัน ใบอ่อนออกสีเขียวอมแดง แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อใบแก่ ดอก เป็นดอกช่อ บานไม่พร้อมกัน ช่อดอกสั้น ดอกเป็นถ้วยปากแตรสีขาว ปลายกลีบดอกเป็นหยัก เกสรตัวผู้ 4 อัน ยาวไม่เท่ากัน มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี ผล เป็นฝักเรียวยาว บิดเป็นเกลียว เมื่ออ่อนสีเขียวอมม่วง แก่เป็นสีน้ำตาลอมดำ แตกเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดมาก ออกผลเดือนกรกฎาคม – กันยายน

ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอก รับประทานเป็นผัก เนื้อไม้ ทำเครื่องเรือน และหีบใส่ของ การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร ใช้แก้ไข้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ