จัดอบรมโครงการอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7 โดยอาจารย์บุญสนอง ช่วยแก้ว ณ. หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช มรภ.เพชรบุรี


            เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 สาขาชีววิทยา  นำโดยอาจารย์ ดร.บุญสนอง  ช่วยแก้ว จัดอบรมโครงการอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 7 ณ หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และต้นไม้เพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นวิทยากร