อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ เลขานุการและคณะกรรมการ อพ.สธ. มรภ.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เป็นวิทยากรในการปลูกต้นไม้สีเหลือง


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ เลขานุการและคณะกรรมการ อพ.สธ. มรภ.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เป็นวิทยากรในการปลูกต้นไม้สีเหลือง ในพื้นที่ริมคลองพื้นที่อนุรักษ์บัวหลวงราชินี ต.หนองจอก อ.ท่ายาง ซึ่งเทศบาลหนองจอก ได้จัดโtครงการร่วมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน และนักเรียน เข้าร่วมในครั้งนี้