อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ เลขานุการและคณะกรรมการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี ได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ เลขานุการและคณะกรรมการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี ได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ติดตามการปลูกพืชวงศ์ขิงข่าในพื้นที่สภาพป่าเดิม และพื้นที่ปลูกใหม่บริเวณหลังอาคาร ผลการติดตามพบว่า บริเวณในสภาพพื้นที่ป่าที่นำไปมีการปลูกแตกต้นใหม่ของพืชวงศ์ขิงข่า  สวนหลังอาคารยังไม่มีการแตกหน่อใหม่