นวัตกรรมสารต้านอนุมูลอิสระจากต้นอ่อนข้าว เพื่อพัฒนาสู่ชาใบข้าวหอม


อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ การแปรรูปและพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งผลงาน นวัตกรรมสารต้านอนุมูลอิสระจากต้นอ่อนข้าว เพื่อพัฒนาสู่ชาใบข้าวหอม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมนิทรรศการออนไลน์พร้อมรับใบเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 ทาง https://nsci.pbru.ac.th/sciweek