ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ ๙


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ ๙ ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี ข้อมูลในงานต่างๆสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ http://www.rspg9.chula.ac.th/