โครงการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปลูกกล้วยไม้คืนป่าธรรมชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ๆ ได้นำบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรม ปลูกกล้วยไม้คืนป่าธรรมชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ภายใต้โครงการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีกล้วยไม้ดินที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 ชนิด คือ เหลืองพิศมร ว่านจูงนางและ หมูกลิ้ง จำนวน 600 กว่าต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกล้วยไม้ดินที่พบได้น้อยมากในพื้นที่ป่าดังกล่าวให้คงอยู่ในธรรมชาติต่อไป อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ ผู้รับผิดชอบโครงการ