จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากตาล ให้กับ อสม.รพ.สต.หาดเจ้าสำราญ จำนวน 30 คน


กิจกรรมพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากตาล จัดอบรมให้กับ อสม.รพ.สต.หาดเจ้าสำราญ จำนวน 30 คน โดยการนำทางตาลมาแปรรูปเป็นน้ำยาบ้วนปาก ใส่สมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ใบฝรั่ง กานพลู และเมนทอลลงไป เพื่อให้มีกลิ่นและรสที่น่าใช้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 อบรมโดย อาจารย์สัณฐิตาพร  กลิ่นทอง สาขาแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์