หมึกกระดอง


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : ลักษณะทั่วไป มีรูปร่างที่กลมป้อม ภายในโครงร่างภายในเป็นแผ่นหินปูนรูปกระสวยสอดอยู่กลางหลังเรียกว่า ลิ้นทะเล แผ่นหินปูนนี้มีช่องว่าง ภายในมีของเหลวและแก๊สบรรจุอยู่ ช่วยในการลอยตัว มีหนวด 10 หนวด บริเวณปลายหนวดไม่แผ่แบนออกกว้าง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 256

รายละเอียด

18. หมึกกระดอง

      Phylum          Mollusca

              Class               Cephalopod

                     Order              Sepiida

                          Family                Sepiidae

                                 Genus                Sepiida sp.

 

ลักษณะทั่วไป มีรูปร่างที่กลมป้อม ภายในโครงร่างภายในเป็นแผ่นหินปูนรูปกระสวยสอดอยู่กลางหลังเรียกว่า ลิ้นทะเล แผ่นหินปูนนี้มีช่องว่าง ภายในมีของเหลวและแก๊สบรรจุอยู่ ช่วยในการลอยตัว มีหนวด 10 หนวด บริเวณปลายหนวดไม่แผ่แบนออกกว้าง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2560 ฉ)