หอยตลับ


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : ลักษณะทั่วไป มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ตรงกลางตัวนูนออก เปลือกบาง ผิวเปลือกมันวาวและมีลายเล็กน้อย ผิวมีสีน้ำตาลอ่อน หรือสีขาว ไม่มีลาย อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่เป็นทรายปนโคลนหรือปากแม่น้ำและคลื่นทะเลที่ไม่แรง จะฝังตัวในระดับความลึกประมาณ 5-10 เซนติเมต

รายละเอียด

13. หอยตลับ

      Phylum          Mollusca

              Class               Bivalvia

                     Order              Veneroida

                          Family                Veneridae

                                 Genus                Meretrix sp.

ลักษณะทั่วไป มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ตรงกลางตัวนูนออก เปลือกบาง ผิวเปลือกมันวาวและมีลายเล็กน้อย ผิวมีสีน้ำตาลอ่อน หรือสีขาว ไม่มีลาย อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่เป็นทรายปนโคลนหรือปากแม่น้ำและคลื่นทะเลที่ไม่แรง จะฝังตัวในระดับความลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร ตัวโตเต็มที่มีขนาด 6-7 เซนติเมตร (เสถียรพงษ์ ขาวหิต เกษม จันทร์แก้ว วศินอิงคพัฒนากุล อรอนงค์ ผิวนิล และอนุกรณ์ บุตรสันติ, 2558)