หอยเจดีย์


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : ลักษณะทั่วไป เปลือกม้วนเป็นเกลียว ส่วนยอดสูงแหลม ประกอบด้วยวงหลายวง แต่ละวงมีร่องและสันเวียนไปตามเกลียวช่องเปิดกลมเรียบ เปลือกมีสีน้ำตาลปนเหลือง (พจนานุกรมสัตว์น้ำ, 2561 ข)

รายละเอียด

12. หอยเจดีย์

      Phylum          Mollusca

              Class             Gastropoda

                     Order              Sorbeoconcha

                          Family                Turritellidae

                                 Genus                  Turritella sp.

ลักษณะทั่วไป เปลือกม้วนเป็นเกลียว ส่วนยอดสูงแหลม ประกอบด้วยวงหลายวง แต่ละวงมีร่องและสันเวียนไปตามเกลียวช่องเปิดกลมเรียบ เปลือกมีสีน้ำตาลปนเหลือง (พจนานุกรมสัตว์น้ำ, 2561 ข)