กุ้งขาวแวนาไม


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : ลักษณะทั่วไป ลำตัวมี 8 ปล้องและมีสีขาว หน้าอกใหญ่ ส่วนหัวมี 1 ปล้อง กรียาวประมาณ 0.8 เท่าของความยาวเปลือกหัว สันกรีสูง ปลายกรีแคบ ส่วนของกรีมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีสีแดงอมน้ำตาล กรีด้านบนมี 8 ฟัน กรีด้านล่างมี 2 ฟัน ร่องบนกรีมองเห็นได้ชัดเปลือกหัวสีขาวอม

รายละเอียด

7. กุ้งขาวแวนาไม

      Phylum          Arthropoda

           Subphylum      Crustacea

                Class                 Malacostraca

                     Order                   Decapoda

                          Family                    Penaeidae

                                 Genus                     Litopenaeus

                                        Species                   vannamei

 

ลักษณะทั่วไป ลำตัวมี 8 ปล้องและมีสีขาว หน้าอกใหญ่ ส่วนหัวมี 1 ปล้อง กรียาวประมาณ 0.8 เท่าของความยาวเปลือกหัว สันกรีสูง ปลายกรีแคบ ส่วนของกรีมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีสีแดงอมน้ำตาล กรีด้านบนมี 8 ฟัน กรีด้านล่างมี 2 ฟัน ร่องบนกรีมองเห็นได้ชัดเปลือกหัวสีขาวอมชมพูถึงแดง ขาเดินมีสีขาวเป็นลักษณะที่โดดเด่น หนวดแดง 2 เส้นยาว ตาแดงเข้ม ส่วนตัวมี 6 ปล้อง เปลือกบาง สีขาวอมชมพูถึงแดง ขาว่ายน้ำ 5 คู่ มีสีขาวข้างในที่ปลายมีสีแดง ส่วนหางมี 1 ปล้อง ปลายหางมีสีแดงเข้ม แพนหางมี 4 ใบและ 1 กรีหาง (Kongthoon, 2013)