ปูม้าแดง หรือปูนอกรีต หรือปูกางเขน


ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ชื่อพื้นเมือง : ปูม้าแดง หรือปูนอกรีต หรือปูกางเขน ลักษณะทั่วไป มีลักษณะภายนอกคล้ายปูม้า แต่มีสีน้ำตาลอ่อน มีลายเป็นสีน้ำตาลแดงตรงกลางของกระดองมีลายคล้ายไม้กางเขน

รายละเอียด

 

 

4. ปูม้าแดง หรือปูนอกรีต หรือปูกางเขน

      Phylum          Arthropoda

           Subphylum      Crustacea

                Class                 Malacostraca

                     Order                   Decapoda

                          Family                    Portunidae

                                 Genus                     Charybdis

                                        Species                   feriata

ลักษณะทั่วไป มีลักษณะภายนอกคล้ายปูม้า แต่มีสีน้ำตาลอ่อน มีลายเป็นสีน้ำตาลแดงตรงกลางของกระดองมีลายคล้ายไม้กางเขน