ปลาสร้อยนกเขา


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Yellow-spotted Slatey

ชื่อพื้นเมือง : Diagramma pictum (Thunberg, 1792)

รายละเอียด

39. ชื่อไทย ปลาสร้อยนกเขา

ชื่ออังกฤษ Yellow-spotted Slatey

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diagramma pictum (Thunberg, 1792)