ปลาลิ้นหมู


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleuronectiformes

ชื่อพื้นเมือง : Pleuronectiformes

รายละเอียด

37. ชื่อไทย ปลาลิ้นหมู

(ชื่อท้องถิ่น) อยู่ในอันดับ Pleuronectiformes