ปลายอดจาก


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Muraenesox bagio (Hamilton, 1822)

ชื่อพื้นเมือง : Common pike conger

รายละเอียด

34. ชื่อไทย ปลายอดจาก

ชื่ออังกฤษ Common pike conger

ชื่อวิทยาศาสตร์ Muraenesox bagio (Hamilton, 1822)