ปลาปากคม


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saurida undosquamis (J. Richardson, 1848)

ชื่อพื้นเมือง : Brushtooth lizardfish, Large-scale grinner

รายละเอียด

27. ชื่อไทย ปลาปากคม

ชื่ออังกฤษ Brushtooth lizardfish, Large-scale grinner

ชื่อวิทยาศาสตร์ Saurida undosquamis (J. Richardson, 1848)