ปลาใบแสม


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleuronectiformes

ชื่อพื้นเมือง : Pleuronectiformes

รายละเอียด

26. ชื่อไทย ปลาใบแสม

(ชื่อท้องถิ่น) อยู่ในอันดับ Pleuronectiformes