ปลาตาหวาน


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Priacanthus macracanthus (Cuvier, 1829)

ชื่อพื้นเมือง : Red bigeye

รายละเอียด

22. ชื่อไทย ปลาตาหวาน

ชื่ออังกฤษ Red bigeye

ชื่อวิทยาศาสตร์ Priacanthus macracanthus (Cuvier, 1829)