ปลาดุกทะเล


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plotosus sp.

ชื่อพื้นเมือง : Eeltail catfishes, Coral catfishes, Eel catfishes, Stinging catfishes

รายละเอียด

18. ชื่อไทย ปลาดุกทะเล

ชื่ออังกฤษ Eeltail catfishes, Coral catfishes, Eel catfishes, Stinging catfishes

ชื่อวิทยาศาสตร์ Plotosus sp.

http://rspg.pbru.ac.th/core/product/128.png