ปลาดอกหมากกระโดง


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gerres filamentosus (Cuvier, 1829)

ชื่อพื้นเมือง : Mojarra

รายละเอียด

15. ชื่อไทย ปลาดอกหมากกระโดง

ชื่ออังกฤษ Mojarra

ชื่อวิทยาศาสตร์ Gerres filamentosus (Cuvier, 1829)