ปลาจวด


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sciaenidae

ชื่อพื้นเมือง : Croakers, Drums

รายละเอียด

11. ชื่อไทย ปลาจวด

ชื่ออังกฤษ Croakers,

Drums อยู่ในครอบครัว Sciaenidae