ปลาดาบเงิน


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichiurus sp.

ชื่อพื้นเมือง : Largehead hairtail

รายละเอียด

17. ชื่อไทย ปลาดาบเงิน

ชื่ออังกฤษ Largehead hairtail

ชื่อวิทยาศาสตร์ Trichiurus sp.